KatCityArt
 Kat City Art

Modele gadów i pałazów w skali 1:1. W sprzedaży mamy też modele skorupiaków, takich jak: rak błotny (Astacus leptodactylus), rak pręgowany (Orconectes limosus) oraz rak szlachetny (Astacus astacus). Wykonaliśmy także model nietoperza - gacka brunatnego. Dotychczas wykonaliśmy modele takich gadów i płazów jak: salamandra plamista (Salamandra salamandra), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), żaba trawna (Rana temporaria), żaba moczarowa (Rana arvalis), żmija zygzakowata (Vipera berus), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), kumak górski (Bombina variegata), kumak nizinny (Bombina bombina), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara), jaszczurka zielona (Lacerta viridis), traszka karpacka (Lissotriton montandoni), traszka górska (Triturus alpestris), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), żółw błotny (Emys orbicularis), rzekotka drzewna (Hyla arborea), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropucha szara (Bufo bufo), ropucha paskówka (Bufo calamita), ropucha zielona (Bufotes viridis), żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba jeziorkowa ( Rana lessonae), żaba śmieszka (Rana ridibunda), gniewosz plamisty (Coronella austriaca).
 • Zdjęcie: paskowka.jpg
 • Zdjęcie: gniewosz plamisty.jpg
 • Zdjęcie: Astacus astacus Astacus leptodactylus.jpg
 • Zdjęcie: skrzynka glowna.jpg
 • Zdjęcie: rak pregowany rak blotny rak szlachetny.jpg
 • Zdjęcie: rak blotny rak szlachetny rak pregowany od spodu.jpg
 • Zdjęcie: zielona.jpg
 • Zdjęcie: grzebiuszka.jpg
 • Zdjęcie: rzekotka drzewna.jpg
 • Zdjęcie: jeziorkowa.jpg
 • Zdjęcie: trawna.jpg
 • Zdjęcie: skrzynka2.jpg
 • Zdjęcie: salamandra.jpg
 • Zdjęcie: kumak.jpg
 • Zdjęcie: slimak winniczek.jpg
 • Zdjęcie: szara.jpg
 • Zdjęcie: rzekotka.jpg
 • Zdjęcie: rak blotny Astacus leptodactylus.jpg
 • Zdjęcie: grzebieniasta.jpg
 • Zdjęcie: skrzynka4.jpg
 • Zdjęcie: zielona (2).jpg
 • Zdjęcie: moczarowa.jpg
 • Zdjęcie: wodna.jpg
 • Zdjęcie: rak szlachetny.jpg
 • Zdjęcie: traszka gorska.jpg
 • Zdjęcie: traszka grzebieniasta samica.jpg

Kat City Art - Rośliny - Grzyby - Zwięrzeta - Powiększone - Drzewa - Makiety - Dioramy - Fotografia - Grafika - Kontakt
Powered by © KatCityArt - Designed by © Projekt-Form
stat4u