KatCityArt
 Kat City Art

Modele gadów i pałazów w skali 1:1. Dotychczas wykonaliśmy modele takich gadów i płazów jak: salamandra plamista (Salamandra salamandra), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), żaba trawna (Rana temporaria), żaba moczarowa (Rana arvalis), żmija zygzakowata (Vipera berus), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), kumak górski (Bombina variegata), kumak nizinny (Bombina bombina), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara), jaszczurka zielona (Lacerta viridis), traszka karpacka (Lissotriton montandoni), traszka górska (Triturus alpestris), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), żółw błotny (Emys orbicularis), rzekotka drzewna (Hyla arborea), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropucha szara (Bufo bufo), ropucha paskówka (Bufo calamita), ropucha zielona (Bufotes viridis), żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba jeziorkowa ( Rana lessonae), żaba śmieszka (Rana ridibunda), gniewosz plamisty (Coronella austriaca).
W sprzedaży mamy też modele skorupiaków, takich jak: rak błotny (Astacus leptodactylus), rak pręgowany (Orconectes limosus) oraz rak szlachetny (Astacus astacus). Wykonujemy także inne modele zwierząt, np: model nietoperza - gacka brunatnego, model ślimaka winnicza, tygrzyka paskowanego, popielicy, larw i poczwarek owadów ( np. Zawisak borowiec), oraz modele owadów w skali 1:1, itp.
 • Zdjęcie: szara.jpg
 • Zdjęcie: kumak.jpg
 • Zdjęcie: slimak winniczek (2).jpg
 • Zdjęcie: paskowka.jpg
 • Zdjęcie: rak szlachetny.jpg
 • Zdjęcie: rzekotka drzewna.jpg
 • Zdjęcie: jeziorkowa.jpg
 • Zdjęcie: salamandra.jpg
 • Zdjęcie: gacek brunatny.jpg
 • Zdjęcie: Astacus astacus Astacus leptodactylus.jpg
 • Zdjęcie: zawisak borowiec 2.jpg
 • Zdjęcie: traszka grzebieniasta samica.jpg
 • Zdjęcie: rak pregowany rak blotny rak szlachetny.jpg
 • Zdjęcie: skrzynka4.jpg
 • Zdjęcie: zielona (2).jpg
 • Zdjęcie: husarz wladca imperator.jpg
 • Zdjęcie: trawna.jpg
 • Zdjęcie: rzekotka.jpg
 • Zdjęcie: jelonek i koziorog.jpg
 • Zdjęcie: jeziorkowa rezonatory.jpg
 • Zdjęcie: moczarowa.jpg
 • Zdjęcie: modele owadow jelonek i koziorog.jpg
 • Zdjęcie: grzebiuszka.jpg
 • Zdjęcie: grzebieniasta.jpg
 • Zdjęcie: rak blotny rak szlachetny rak pregowany od spodu.jpg
 • Zdjęcie: traszka gorska.jpg
 • Zdjęcie: zielona.jpg
 • Zdjęcie: slimak winniczek.jpg
 • Zdjęcie: samiec zaby jeziorkowej rezonatory, Pelophylax lessonae.jpg
 • Zdjęcie: model zawisaka borowca.jpg
 • Zdjęcie: skrzynka2.jpg
 • Zdjęcie: rak blotny Astacus leptodactylus.jpg
 • Zdjęcie: gniewosz plamisty.jpg
 • Zdjęcie: skrzynka glowna.jpg
 • Zdjęcie: jelonek rogacz.jpg
 • Zdjęcie: plazy salamandra i jeziorkowa samiec Pelophylax lessonae.jpg
 • Zdjęcie: jelonek rogacz 2.jpg
 • Zdjęcie: zawisak borowiec.jpg
 • Zdjęcie: husarz wladca.jpg
 • Zdjęcie: tygrzyk paskowany.jpg
 • Zdjęcie: wodna.jpg
 • Zdjęcie: popielica zoom .jpg

Kat City Art - Rośliny - Grzyby - Zwięrzeta - Powiększone - Drzewa - Makiety - Dioramy - Fotografia - Grafika - Kontakt
Powered by © KatCityArt - Designed by © Projekt-Form
stat4u